“Доставка на шперплат и ламиниран фазер”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за:
 

“Доставка на шперплат и ламиниран фазер” 
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (702 KБ)

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти: /к.23.06.2020г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (527 KB).

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 26.08.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (305 КВ).

 

 

Договор: № CE-143/28.09.2020г.,  за изпълнение на поръчката (к.02.10.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,15 MB).

 

 

Useful links