Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Доставка на защитни средства и дезинфектанти”

“Доставка на защитни средства и дезинфектанти”

Е-мейл Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява  oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

                                                    
                                          “Доставка на защитни средства и дезинфектанти”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (548 KB).

 

 

Съобщение за отваряне на цените  (к.28.08.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (53 KB).

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4  и обобщен протокол от заседанията на комисията  (к. 01.10.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (1,55 MB)
RAR формат

 

 

 

Решение за класиране  (к. 01.10.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (128 КB)

 

 

 

 

Решение за класиране 2  (к.26.10.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (166 KB).

 

 

 

 

Договори: № CE-164/21.10.2020г., № CE-184/11.11.2020г., , за изпълнение на поръчката (к.19.11.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,57 MB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.19.11.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (184 KB).

 

 

 

Договор: № CE-212/16.12.2020г., , за изпълнение на поръчката (к.04.01.2021г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,15 MB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.04.01.2021г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (195 KB).

 

 

 


Полезни връзки