Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Доставка на електрографитни изделия за трамвайни мотриси и тролейбуси”

“Доставка на електрографитни изделия за трамвайни мотриси и тролейбуси”

Е-мейл Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява  oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

  “Доставка на електрографитни изделия за трамвайни мотриси и тролейбуси”
                                         

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (10 MB).

 

 

Съобщение за отваряне на цените  (к.23.10.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (53 KB).

 

 

Протоколи 1, 2, 3  и обобщен протокол от заседанията на комисията  (к. 09.11.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (1,98 MB)

 

 

 

Решение за класиране  (к. 09.11.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (209 КB)

 

 

 

Договори: № CE-204/02.12.2020г., № CE-215/16.12.2020г., за изпълнение на поръчката (к.17.12.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,73 MB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.17.12.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (188 KB).

 

 

 


Полезни връзки