Home | Public Orders | "Доставка на 15 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm"

"Доставка на 15 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm"

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 oбществена поръчка, чрез пряко договаряне за:

"Доставка на 15 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435мм"
     

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (824 KB).

 

 

Протокол 1  и доклад от заседанията на комисията  (к. 06.11.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протокол и доклад (668 KB)

 

 

 

Решение за класиране  (к. 06.11.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (128 КB)

 

 

 

Договори: № CE-180/06.11.2020г., № CE-181/06.11.2020г.за изпълнение на поръчката (к.26.11.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4,35 MB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.26.11.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (191 KB).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчката: /к. 03.12.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (775 КВ).

 

 

 

 


Useful links