"Доставка на минерална вода бутилирана в разфасовка от 1.5 л. за нуждите на “Столичен електротранспорт” ЕАД

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка  за:

"Доставка на минерална вода бутилирана в разфасовка от 1.5 л. за нуждите на “Столичен електротранспорт” ЕАД

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (284 KB).

 

 

Отговор на въпрос 1 (к. 05.05.2020г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отговор на въпрос 1
RAR формат  (266 KB).

 

 

Отговор на въпрос 2 (к. 07.05.2020г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отговор на въпрос 2
RAR формат  (295 KB).

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 14.05.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (375 КВ).

 

 

Договор: № CE-75/26.05.2020г.,  за изпълнение на поръчката (к.01.06.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (769 KB).

 

 

 

Useful links