“Изработка и ремонт на електронни блок/модули и платки”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка  за:

“Изработка и ремонт на електронни блок/модули и платки”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (632 KB).

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти: /к.13.04.2020г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (485 KB).

 

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 27.04.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (506 КВ).

 

 

Договори: СЕ-81/15.06.20г. и  СЕ-82/15.06.20г., за изпълнение на поръчката  /к. 15.06.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,34 МВ).

 

 

Useful links