Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | „Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции“

„Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции“

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

„Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции“


 

Може да изтеглите решението и обявлението за откриване на поръчката /публикувани в регистъра на АОП на 27.02.2020г./ от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (825 КB).

 

 

Може да изтеглите документацията за участие за откриване на поръчката  от долния линк: /к.28.02.2020г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (314 КB).

 

Чертежи, схеми, количествено-стойностни сметки и обяснителни записки към документацията за участие /к.28.02.2020г./

 

 

Променена документацията за участие за  поръчката  от долния линк: /к.16.03.2020г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (839 КB).

 

 

Чертежи, схеми, количествено-стойностни сметки и обяснителни записки към документацията за участие /к.16.03.2020г./

 

 

 

 Удължаване срока за подаване на оферти  (к.27.04.2020г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за удължаване на срока за подаване на оферти
RAR формат (426 KB).

 

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (к. 26.05.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (305 KB).

 

 

Отговор 2 на постъпило запитване (к. 01.06.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (367 KB).

 

 

Отговор 3 на постъпило запитване (к. 11.06.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (386 KB).

 

 

Отговор 4 на постъпило запитване (к. 12.06.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (394 KB).

 

 

Отговор 5 на постъпило запитване (к. 12.06.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (276 KB).

 

 

Отговор 6 на постъпило запитване (к. 15.06.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (193 KB).

 

 

Отговор 7 на постъпило запитване (к. 15.06.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (170 KB).

 

 

Отговор 8 на постъпило запитване (к. 16.06.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (192 KB).

 

 

Отговор 9 на постъпило запитване (к. 17.06.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (292 KB).

 

 

Протокол 1 от заседание на комисията  (к. 28.07.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протокол 1 (2,06 MB)

 

 

 

 

 

 


Полезни връзки