Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | „Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции“

„Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции“

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

„Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции“


 

Може да изтеглите решението и обявлението за откриване на поръчката /публикувани в регистъра на АОП на 27.02.2020г./ от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (825 КB).

 

 

Може да изтеглите документацията за участие за откриване на поръчката  от долния линк: /к.28.02.2020г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (314 КB).

 

Чертежи, схеми, количествено-стойностни сметки и обяснителни записки към документацията за участие /к.28.02.2020г./

 

 

Променена документацията за участие за  поръчката  от долния линк: /к.16.03.2020г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (839 КB).

 

 

Чертежи, схеми, количествено-стойностни сметки и обяснителни записки към документацията за участие /к.16.03.2020г./

 


Полезни връзки