“Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците и служителите в „Столичен електротранспорт” ЕАД”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка  за:

“Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците и служителите в „Столичен електротранспорт” ЕАД”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (447 KB).

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти: /к.05.03.2020г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (448 KB).

 

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 09.07.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (246 KB).

 

 

 

Договор: № CE-116/17.08.2020г.,  за изпълнение на поръчката (к.21.08.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (885 KB).

 

 

Useful links