“ДОСТАВКА НА ШПЕРПЛАТ И ЛАМИНИРАН ФАЗЕР”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка  за:

 “ДОСТАВКА НА ШПЕРПЛАТ И ЛАМИНИРАН ФАЗЕР”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (551 KB).

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти: /к.05.03.2020г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (504 KB).

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 27.04.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (261 КВ).

 

 

Договор: № CE-91/10.07.2020г.,  за изпълнение на поръчката  (к.10.07.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (726 KB).

 

 

 

Useful links