“ДОСТАВКА НА ШПЕРПЛАТ И ЛАМИНИРАН ФАЗЕР”

Е-мейл Печат
Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка  за:

 “ДОСТАВКА НА ШПЕРПЛАТ И ЛАМИНИРАН ФАЗЕР”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (551 KB).

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти: /к.05.03.2020г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (504 KB).

 

Полезни връзки