“Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси"

Е-мейл Печат

 Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка  за:

 

 

“Доставка на стъкла закалени и от триплекс за  трамвайни мотриси и тролейбуси"

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (747 KB).

 

 

Изтегли документацията в RAR формат

Може да изтеглите Чертежите на стъклата от следния файл:
RAR формат (67 МB).

 

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти: /к.04.02.2020г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (545 KB).

 

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 25.02.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6,21 МB).

 

 

 

Договор: № CE-44/13.03.2020г.,  за изпълнение на поръчката (к.17.03.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,72 MB).

 

Полезни връзки