“Абонаментно техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ)”

Е-мейл Печат

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка  за:

“Абонаментно техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ)”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (582 КB).

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти: /к.27.01.2020г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (536 KB).

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 05.02.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (181 КВ).

 

 

Договор: № CE-38/27.02.2020г.,  за изпълнение на поръчката (к.05.03.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (638 КB).

 

 

Полезни връзки