“Доставка на технически газове”

Е-мейл Печат
Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки
 

                                                                                     ЗА

“Доставка на технически газове”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (660 KB).

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти: /к.20.01.2020г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (531 KB).

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 05.02.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (465 КВ).

 

 

Договор: № CE-35/19.02.2020г.,  за изпълнение на поръчката (к.05.03.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,22 MB).

 

 

Полезни връзки