“Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки
 

                                                                                     ЗА

“Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (984 KB).

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 29.11.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,57 MВ).

 

 

Договор СЕ-22 /30.01.20г., за изпълнение на поръчката  /к. 04.02.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1.16 MВ).

 

 

Useful links