“Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност”

Е-мейл Печат
Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки
 

                                                                                     ЗА

“Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (984 KB).

 

Полезни връзки