Доставка на спирачен апарат за трамвайни мотриси тип: Т6А2 СФ, Т6А5 и Т8М-700IT за нуждите на “Столичен електротранспорт“ ЕАД

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки
 

                                                                                     ЗА

Доставка на спирачен апарат за  трамвайни  мотриси тип: Т6А2 СФ, Т6А5 и Т8М-700IT за нуждите на
“Столичен електротранспорт“  ЕАД

 

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (1,35 MB).

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти: /к.15.10.2019г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (467 KB).

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 17.12.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (189 КВ).

 

 

Договор СЕ-23 /30.01.20г., за изпълнение на поръчката  /к. 04.02.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (395 KВ).

 

 

 

 

Useful links