“Абонаментно обслужване с поставяне на машини за топла и студена вода и доставка на минерална вода в разфасовка от около 19 л. (5 галона) до обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 

                                                                                     ЗА

 “Абонаментно  обслужване с поставяне на машини за топла и студена вода и доставка на минерална вода в разфасовка от около 19 л. (5 галона) до обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”

 

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (684 КB).

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти: /к.11.10.2019г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (321 KB).

 

 

Протокол 1 от заседаниe на комисията  (к. 22.10.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протокол 1 (152 KB)

 

 

 

Договор:  №СЕ-147/11.12.19г.,  за изпълнение на поръчката  /к. 12.12.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (797 КВ).

 

Useful links