“Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект „Площадка за КПГ с доставка и монтаж на технологично оборудване” и последващо узаконяване пред “Инспекция за държавен технически надзор /ИДТН/”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

“Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект  „Площадка за КПГ с доставка и монтаж на технологично оборудване” 
и последващо узаконяване пред “Инспекция за държавен технически надзор /ИДТН/”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (778 КB).

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи (к.26.08.2019г.)
ZIP формат (568 КВ)

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 04.09.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (293 КВ).

 

 

Договор СЕ-108 /16.09.19г., за изпълнение на поръчката  /к. 17.09.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,50 MВ).

 

 

 

Useful links