„Ремонт със собствени средства на сградния фонд на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Е-мейл Печат

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

„Ремонт със собствени средства на сградния фонд на „Столичен електротранспорт” ЕАД

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (660 КB).

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 14.10.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,55 MВ).

 

 

Договори: СЕ-125 /04.11.19г., и СЕ-126 /04.11.19г., за изпълнение на поръчката  /к. 06.11.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,15 MВ).

 

 

 

Анекс 1 към договор: СЕ-125 /04.11.19г., за изпълнение на поръчката  /к. 15.05.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (216 КВ).

 

 

 

Анекс 1 към договор:  СЕ-126 /04.11.19г., за изпълнение на поръчката  /к. 15.05.2020г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (211 КВ).

 

Полезни връзки