“Доставка на лакобояджийски материали и консумативи за тях”

E-mail Print
There are no translations available.


Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

“Доставка на лакобояджийски материали и консумативи за тях”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (718 КB).

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 02.09.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (700 КВ).

 

 

Договори: СЕ-110 /24.09.19г., и СЕ-111 /24.09.19г., за изпълнение на поръчката  /к. 01.10.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (803 КВ).

 

 

Договор: СЕ-120 /14.10.19г.,  за изпълнение на поръчката  /к. 04.11.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (373 КВ).

 

 

Useful links