Курс за подготовка на тролейбусни шофьори, считано от 16.09.2019 г.

Е-мейл Печат


„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  16.09.2019 г. /понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

 

1.      Копие от  лична карта.

2.      Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.

3.      Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.

4.      Копие от диплома за средно образование.

5.      Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

 

                        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.

                        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения.

 

             На 16.09. 2019г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .

    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.

 

Normal 0
 

Полезни връзки