Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Доставка на резервни части за тролейбуси”

“Доставка на резервни части за тролейбуси”

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на резервни части за  тролейбуси”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (1,29 МB).

 

 

Чертежи на резервните части:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (10,5 МB).

 

 

Може да изтеглите  комплектите с  каталози от долния линк:

KATALOG_ШКОДА ЕЛЕКТРИК - 26TR_BG
СПИСЪК НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ НА 27Tr
СПИСЪК НА ФУНК-ЕДИНИЦИ_26TR-BG1
КATALOG_REZ_4ASTIi_ŠKODA 26 Tr-СОЛАРИС
КАТАЛОГ-ЕЛЕКТРИК 27tr_ solaris_sofia2013_11_bg
КАТАЛОГ BG  EPC - T18 Sofia, Skoda 27 Tr-BG

 

 Отговор 1 на постъпило запитване (к. 05.07.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (660 KB).

 

 

Съобщение за отваряне на цени (к. 15.11.2019г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (52 КB).

 

 

 

Съобщение за отваряне на цени- Промяна на часа за отваряне на офертите (к. 18.11.2019г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (52 КB).

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4  и доклад от заседанията на комисията  (к. 19.12.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи и доклад  (12,9 MB)

 

 

 

Решение за класиране  (к. 19.12.2019г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (639 КB)

 

 

 

Договори: № CE-12, 13, 14, 15, 16/23.01.2020г., Договор № СЕ-19/28.01.2020г., Договори: № СЕ-24, 25, 26/30.01.2020г., Договор № СЕ-28/04.02.2020г., за изпълнение на поръчката (к.24.02.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (7,08 MB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.24.02.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (456 KB).

 

 

Информация за изпълнен договор No СЕ-28/04.02.2020г. с "Аипартс" ЕООД  (к.01.07.2022г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

ZIP формат (364 KB).

 

 

Информация за изпълнен договор No СЕ-25/30.01.2020г. с "ТЕС-9" ООД  (к.11.08.2022г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (338 KB).

 

 

Информация за изпълнен договор No СЕ-12/23.01.2020г. с "Пламен Терзиев Инженеринг" ООД  (к.19.12.2022г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (446 KB).

 

 

Обявление за изпълнена поръчка: /к. 11.01.2023г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (452 КВ).

 

 

Обявление за изпълнена поръчка: /к. 15.02.2023г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (465 КВ).

 

 

Обявление за изпълнена поръчка: /к. 22.02.2023г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (462 КВ).

 

 

Обявление за изпълнена поръчка: /к. 18.04.2023г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (475 КВ).

 

 

 

 


Полезни връзки