„Ремонт на задвижващи мостове: ZF AV-132/805/FLL за тролейбус 26Tr ZF AV-132/80, I=5.74” за тролейбус 27Tr”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

„Ремонт на задвижващи мостове: ZF AV-132/805/FLL за тролейбус 26Tr ZF AV-132/80, I=5.74” за тролейбус 27Tr”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (709 КB).

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти: /к.20.05.2019г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (578 KB).

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 31.05.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (625 КВ).

 

 

Договор:  №СЕ-74/19.06.19г.,  за изпълнение на поръчката  /к. 27.06.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3,62 MВ).

 

Useful links