“Доставка на бутилирана минерална вода в разфасовка от 1,5 л.”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

 

''Доставка на минерална вода в разфасовки от 1,5 л.''
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (517 КB).

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 31.05.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (363 КВ).

 

 

Договор:  №СЕ-70/12.06.19г.,  за изпълнение на поръчката  /к. 12.06.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (700 КВ).

 

Useful links