“Доставка на бутилирана минерална вода в разфасовка от 1,5 л.”

Е-мейл Печат

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

 

''Доставка на минерална вода в разфасовки от 1,5 л.''
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (517 КB).

 

Полезни връзки