“Изработване, доставка и монтаж на дограма "

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

“Изработване, доставка и монтаж на дограма "

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (2,00 МБ)

 

 

Протокол от заседанието на комисията:/к. 03.05.2019г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (1,37 МB).

 

 

Договор:  №СЕ-55/13.05.19г.,  за изпълнение на поръчката  /к. 23.05.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (648 КВ).

 

Useful links