Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти

Е-мейл Печат
   “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
      ОБЯВЯВА

       Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                  на :


1.    Конкурс № 7
Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., находящ   се  на бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”
·    Първоначална месечна наемна цена: 82 (осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС;

2.    Конкурс № 8
Стол за хранене  с обща площ 321.5 кв.м.,  находящ се в административната сграда на “Столичен електротранспорт” –  ул.”Подполковник Калитин” № 30
·    Първоначална месечна наемна цена: 250 (двеста и петдесет) лв. без  вкл.ДДС;

3.    Конкурс № 9
Помещение с обща площ 4.90 кв.м., находящо се на посл.спирка ТМ.№№11,12 – “Илиенци”
·    Първоначална месечна наемна цена : 52 (петдесет и два) лв. без  вкл.ДДС ;

4.    Конкурс № 10
Част от сграда едноетажна с обща площ от 25 кв.м., находяща се на ул.”Пушкин”№1 – кв.Павлово
·    Първоначална месечна наемна цена: 220 (двеста и двадесет) лв. без  вкл.ДДС.

            Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 2.05.2019 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
        Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  2.05.2019  г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          Конкурсът ще се проведе на 3.05.2019 г., 11 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  

                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Полезни връзки