“Доставка на метални изделия”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

 “Доставка на метални изделия”
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (738 KБ)

 

 

 Удължаване на срока за подаване на оферти: /к. 16.04.2019г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (547 KB).

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 06.06.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (555 КВ).

 

 

Договор СЕ-84 /22.07.19г., за изпълнение на поръчката  /к. 23.07.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (552 КВ).

 

Useful links