“Доставка на резервни части за поддържане на GPS системата и за тикет системата експлоатирани от „Столичен електротранспорт” ЕАД

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

 “Доставка на резервни части за поддържане на GPS системата и за тикет системата експлоатирани от „Столичен електротранспорт” ЕАД
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (610 KБ)

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти: /к.24.01.2019г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (250 KB).

 

 

 Протокол от заседание на комисията  /к.26.02.2019г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (489 KB).

 

 

Договор:  №СЕ-24/28.02.19г.,  за изпълнение на поръчката  /к. 28.02.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (591 КВ).

 

 

Договор:  №СЕ-43/04.04.19г.,  за изпълнение на поръчката  /к. 08.04.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,11 MВ).

 

 

Useful links