“Доставка на резервни части за поддържане на GPS системата и за тикет системата експлоатирани от „Столичен електротранспорт” ЕАД

Е-мейл Печат
Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

 “Доставка на резервни части за поддържане на GPS системата и за тикет системата експлоатирани от „Столичен електротранспорт” ЕАД
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (610 KБ)

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти: /к.24.01.2019г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (250 KB).

 

Полезни връзки