"Доставка на оловни акумулаторни батерии"

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

"Доставка на оловни акумулаторни батерии"
 
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (643 KБ)

 

 

 Протокол от заседание на комисията  /к.07.02.2019г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (820 КB).

 

 

Договор:  №СЕ-22/27.02.19г.,  за изпълнение на поръчката  /к. 28.02.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (365 КВ).

 

 

 

Useful links