“Доставка на кисело мляко с масленост min 2.0% в разфасовка кофичка от 400-500”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

“Доставка на кисело мляко с масленост min 2.0% в разфасовка кофичка от 400-500”
 
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (508 KБ)

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти:/к.18.01.2019г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (487 KB).

 

Протокол от заседанието на комисията:/к.31.01.2019г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (293 KB).

 

 

Договор СЕ-13 /08.02.19г., за изпълнение на поръчката  /к. 11.02.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (288 КВ).

 

 

 

 

 

Useful links