“Абонаментно техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ)”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

“Абонаментно техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ)”
 
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (415 KБ)

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти:/к.15.01.2019г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (631 KB).

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 25.01.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (173 КВ).

 

 

Договор:  №СЕ-10/28.01.2019г., за изпълнение на поръчката  /к. 30.01.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (378 КВ).

 

 

Useful links