„Ремонт на хидравлични станиции”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

„Ремонт на хидравлични станиции”
 
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (12,6 МБ)

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти:/к.31.10.2018г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (520 KB).

 

 

 Протокол от заседание на комисията  /к.09.11.2018г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (591 KB).

 

 

Договор:  №СЕ-169/20.11.18г.,  за изпълнение на поръчката  /к. 21.11.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (593 КВ).

 

 

Договор:  №СЕ-179/12.12.18г.,  за изпълнение на поръчката  /к. 12.12.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (671 КВ).

 

 

Useful links