„ Доставка на стълбове, дванадесетостенни, два типа, 26 броя”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА


Доставка на стълбове, дванадесетостенни, два типа, 26 броя”
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (749 KБ)

 

Удължаване на срока за подаване на оферти: /к. 24.08.2018г./

  

Изтегли документацията в RAR формат

 

RAR  формат  (512 KБ)

 

Протокол от заседание на комисията  /к.20.09.2018г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (599 KB).

 

 

Договор:  №СЕ-ТЕ-ОП 13/04.10.18г.,  за изпълнение на поръчката  /к. 04.10.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,41 МВ).

 

 

 

 

 

 

 

Useful links