„Доставка на анкерни устройства за стълбове”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

„Доставка на анкерни устройства за стълбове” 
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (988 KБ)

 

 

 Удължаване на срока за подаване на оферти:/к.20.08.2018г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (511 KB).

 

 Протокол от заседанието на комисията/к.27.08.2018г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (448 KB).

 

 

 

Договор  №СЕТЕОП-12 /10.09.18г., за изпълнение на поръчката  /к. 12.09.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,70 MВ).

 

 

Useful links