“Доставка на електроди и тел за заваряване”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

“Доставка на електроди и тел за заваряване”
 
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (814 KБ)

 

 Удължаване на срока за подаване на оферти: /к. 20.08.2018г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (654 KB).

 

 

Протокол от заседанието на комисията (к. 11.03.2019):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протокол от заседанието на комисията
RAR формат (1,86 MB).

 

 

Договори: СЕ-45 /11.04.19г., СЕ-48 /16.04.19г., за изпълнение на поръчката  /к. 16.04.2019г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (963 КВ).

 

 

Useful links