“Доставка на електроди и тел за заваряване”

Е-мейл Печат
Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

“Доставка на електроди и тел за заваряване”
 
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (814 KБ)

 

 Удължаване на срока за подаване на оферти: /к. 20.08.2018г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (654 KB).

 

Полезни връзки