Начало | Конкурси | ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - 9 БРОЯ ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ ТИП „DUVAG

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - 9 БРОЯ ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ ТИП „DUVAG

Е-мейл Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД
на основание Решение №465 по Протокол № 57, точка 27
на Столичен общински съвет

ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - 9 БРОЯ ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ ТИП „DUVAG", 2 БРОЯ РЕМАРКЕТА ТИП „DUVAG", 3 БРОЯ МПС, СОБСТВЕНОСТ НА "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА: 20.08.2018г. от 10.00 часа.

Търгът ще се проведе в сградата на "Столичен електротранспорт"' ЕАД-гр.София, ул.„Подп.Калитин" №30, в заседателната зала.

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 10% от началната тръжна цена за всеки актив, определена в Приложение № 1.

Депозитите се внасят по банкова сметка на "'Столичен електротранспорт'" ЕАД:
IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202; BIC: SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, Финансов център „Денкоглу”.

или на касата в Централно управление на "Столичен електротранспорт" ЕАД, гр.София 1233, ул."Подп.Калитин" №30 всеки работен ден от 01.08.2018г. до 17.08.2018г. вкл., от 08.00 до 16.00 часа.
Цената на един комплект документация за участие в търга е 25 лв./двадесет и пет лева/ без ДДС.
Закупуване на документация за участие в търга може да се извърши в сградата на Централно управление на "Столичен електротранспорт" ЕАД, находяща се в гр.София 1233, ул."Подп.Калитин"' №30 всеки работен ден от 01.08.2018г. до 17.08.2018г. вкл., от 08.00 до 16.00 часа.

Оглед на ДМА може да се извърши след след предварителна заявка на тел.: 02 833 41 01, 02 813 22 47, всеки работен ден от 01.08.2018г. до 17.08.2018г. вкл., от 08.00 до 16.00 часа.

Срок за подаване на документация за участие в търга - не по-късно от последния работен ден, предхождащ търга, в деловодството на "Столичен електротранспорт" ЕАД от 08.00 до 16.00 часа.

Дата на повторно провеждане на търга: 20.09.2018г. в същия час на същото място.
При повторния търг огледи на активите, закупуване и подаване на тръжна документация ще се извършва включително до 19.09.2018г. при обявените условия.За допълнителна информация: тел. 02 833 41 01
 


Полезни връзки