Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти

Е-мейл Печат
                                 “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                     ОБЯВЯВА

                         Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                              на :

1. Конкурс № 9

Постройка едноетажна  с обща площ 72 кв.м.,  находяща се до административната сграда на тролейбусно депо “Искър”  
* Първоначална месечна наемна цена : 510 (петстотин и десет)  лв. без  вкл.ДДС ;
2. Конкурс № 10
Стол за хранене с обща площ 352 кв.м.,  находящ се в административната сграда на трамвайно депо “Красна поляна” – бул.”Никола Мушанов” № 149”
* Първоначална месечна наемна цена : 350 (триста и петдесет) лв. без  вкл.ДДС ;
3. Конкурс № 11
Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., находящ   се  на бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”
* Първоначална месечна наемна цена: 82 (осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС.
   Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”  към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ?  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 19.07.2018 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
          Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  19.07.2018  г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          Конкурсът ще се проведе на 20.07.2018 г., 13 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  

                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com


 
 
 


Полезни връзки