Доставка на уплътнения за пневматичната инсталация и металогуменни сайлен блокове за трамвайни мотриси тип “Be 4/6S” за нуждите на ТМ депо “Банишора”

E-mail Print
There are no translations available.

Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

Доставка  на   уплътнения за пневматичната инсталация и металогуменни сайлен блокове  за трамвайни мотриси  тип “Be 4/6S” за  нуждите  на ТМ депо “Банишора”
 
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (953 KБ)

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти:/к.02.07.2018г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (571 KB).

 

 

Протокол от заседание на комисията /к. 07.08.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,55 MВ).

 

 

Договори:  №СЕ-113 /28.08.18г., СЕ-128 /18.09.18г., за изпълнение на поръчката  /к. 20.09.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (924 КВ).

 

 

 

 

Useful links