“Доставка на бутилирана минерална вода в разфасовка от 1,5 л.”

Е-мейл Печат
Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

“Доставка на бутилирана минерална вода в разфасовка от 1,5 л.”
 
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (512 KБ)

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти:/к.21.05.2018г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (490 KB).

 

Полезни връзки