“Доставка на спирачен диск и монитор за наблюдение на врати”

E-mail Print
There are no translations available.

   Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

“Доставка на спирачен диск и монитор за наблюдение на врати”
 
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (663 KБ)

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти:/к.04.05.2018г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (555 KB).

 

 
Протокол
от заседание на комисията  /к.22.05.2018г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (967 KB).

 

 

Договор  №СЕ-85 /01.06.18г., за изпълнение на поръчката  /к. 05.06.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (410 КВ).

 

 

Договор  №СЕ-92 /28.06.18г., за изпълнение на поръчката  /к. 28.06.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (393 КВ).

 

 

 

 

Useful links