“Доставка на шперплат и ламиниран фазер”

E-mail Print
There are no translations available.

   Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за:
 

“Доставка на шперплат и ламиниран фазер” 
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (833 KБ)

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти:  /к.22.03.2018г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (664 KB).

 

 Протокол от заседание на комисията  /к.18.05.2018г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (7,04 MB).

 

 

Договор  №СЕ-ТРК-2 /01.06.18г., за изпълнение на поръчката  /к. 05.06.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (11 МВ).

 

 

Договор  №СЕ-ТРК-4 /09.07.18г., за изпълнение на поръчката  /к. 13.07.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,50 МВ).

 

Useful links