Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
                                      “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                             ОБЯВЯВА


                         Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                              на :


1.    Конкурс № 1
·    Помещение, лека конструкция , захранено с ток, с обща площ 23 кв.м., находящо се на последна спирка ТБ.№ 6,7 – ж.к.”Люлин”.
·     Първоначална месечна наемна цена : 120 (сто и двадесет )лв. без  вкл.ДДС;
2.    Конкурс №2
·    Част от сграда едноетажна, представляваща   две  помещения  и санитарен възел с обща площ от 48 кв.м., захранена с ток и вода , находяща  се  на ул.”Пушкин”№1 – кв.Павлово.
·    Първоначална месечна наемна цена : 320 (триста и двадесет) лв. без  вкл.ДДС  
3.    Конкурс №3
·     Част от сграда едноетажна, представляваща   две  помещения  и санитарен възел с обща площ от 25 кв.м., захранена с ток и вода, находяща  се  на ул.”Пушкин”№1 – кв.Павлово.
·    Първоначална месечна наемна цена :220 (двеста и двадесет) лв. без  вкл.ДДС.  
4.    Конкурс №4
·    Павилион лека конструкция с обща площ от 60 кв.м.,  находящ   се  в двора на тролейбусно  депо “Надежда”-ул.”Подп.Калитин” №28.
·    Първоначална месечна наемна цена : 200 (двеста ) лв. без  вкл.ДДС ;
5.    Конкурс №5
·    Павилион тухлен, с обща площ от 20 кв.м., находящ  се  на бул. “Кн.Мария Луиза” - спирка надлез “Надежда”.
·    Първоначална месечна наемна цена :80 (  осемдесет) лв. без  вкл.ДДС.

         Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”  към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 28.02.2018 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  28.02.2018 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  

                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Полезни връзки