Доставка на канцеларски материали и офис консумативи

E-mail Print
There are no translations available.

            Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

“Доставка на канцеларски материали и офис консумативи”
 
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (576 KБ)

 
 
 
 Отговор 1 на постъпило запитване  /к.08.02.2018г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (600 КB).

 

 

Протокол  от заседаниe на комисията /к. 26.03.2018г./:

 

 
 
 

Договори  №СЕ-54, 55, 56 /12.04.18г., за изпълнение на поръчката  /к. 19.04.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,22 MВ).

 

 

 

Useful links