Доставка на канцеларски материали и офис консумативи

Е-мейл Печат
            Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
 
ЗА

“Доставка на канцеларски материали и офис консумативи”
 
 
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (576 KБ)

 
 
 
 Отговор 1 на постъпило запитване  /к.08.02.2018г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (600 КB).

 

 

Полезни връзки