Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
     ОБЯВЯВА

           Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
               на :


Конкурс  № 16   : Павилион   с обща площ от 60 кв.м., находящ   се  в двора на тролейбусно  депо “Надежда”- ул.”Подп.Калитин” №28.
·    Първоначална месечна наемна цена : 200 (двеста)  лв. без  вкл.ДДС;
 
Конкурс № 17   : Отдаване под наем на площи 6 кв.м. за монтиране на  6(шест) бр.автомати за топли напитки на територията на поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД .   
·    Първоначална месечна наемна цена без вкл.ДДС :
-трамвайно .депо”Кр.поляна” :    
диспечери -                         1 бр.   -       120 лв.
ремонтно хале -                  1 бр.   -       100 лв.

- трамвайно депо “Банишора” :
диспечери -                          1 бр   -        120 лв.

- трамвайно депо “Искър” :
диспечери -                          1 бр.  -        120 лв.

 - тролейбусно депо “Надежда” :
диспечери -                          1 бр.  -        120 лв.
ремонтно хале -                   1 бр.  -        100 лв. ;

Конкурс № 18  : Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., находящ   се  на бул “Кн.Мария Луиза” - спирка надлез “Надежда”.
·    Първоначална месечна наемна цена : 80 (осемдесет)  лв. без  вкл.ДДС .

   Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”  към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 7.12.2017 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин”№ 30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  7.12.2017 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  

                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com

 


Полезни връзки