Начало | Обществени поръчки - профил на купувача | “Доставка на В и К части, брави и строителни материали”

“Доставка на В и К части, брави и строителни материали”

Е-мейл Печат

 "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

 

  “Доставка на В и К части, брави и строителни материали”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

RAR  формат (1,33 МБ)

 

 

Протокол 1  от заседание на комисията /к. 13.02.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (639 KВ).

 

Отваряне на цени (к. 08.03.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (54 KB)

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4, 5 и обобщен протокол  от заседанията на комисията  (к. 18.04.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (5,60 МB)

 

 

Решение за класиране  (к. 18.04.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (231 KB)

 

 

 

Договори:  №СЕ-66/14.05.18г., СЕ-71/16.05.18г.; СЕ-72/16.05.18г.; СЕ-77/23.05.18г., за изпълнение на поръчката  /к. 29.05.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,52 МВ).

 

 

Обявление за възложена поръчката: /к. 29.05.2018г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (283 КВ).

 

 


Полезни връзки