Home | Public Orders | "Доставка на инструменти"

"Доставка на инструменти"

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява
 oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

"Доставка на ИНСТРУМЕНТИ"
  
     

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие

 

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (к. 02.10.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (90 KB).

 

 

Отговор 2 на постъпило запитване (к. 06.10.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (97 KB).

 

 

Отговор 3 на постъпило запитване (к. 09.10.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (146 KB).

 

 

 

Отговор 4 на постъпило запитване (к. 12.10.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (101 KB).

 

 

Отговор 5 на постъпило запитване (к. 12.10.2017г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (86 KB).

 

 

Протокол 1  от заседанието на комисията (качено 07.12.2017):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (1,84 MB).

 

Отваряне на цени (к. 22.01.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени (54 KB)

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, 4, 5 и обобщен протокол  от заседанията на комисията  (к. 27.02.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (9,49 МB)

 

 

Решение за класиране  (к. 27.02.2018г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (448 KB)

 

 

 


Useful links